Selskaber

wifopro_malt-0335-hygge

Der er mange anledninger til at holde et selskab – og vi danner gerne rammen
for jeres arrangement.

Restauranten kan bookes til selskaber – til både frokost og til aften, hvor der
er plads til max 40 personer, afhængig af arrangementets karakter.

For at holde et selskab, vil der blive opkrævet for et min. antal
personer – også selvom man er færre:

Frokostarrangement, mandag – torsdag: min. 30 personer – voksne
Frokostarrangement: fredag – søndag: min. 35 personer – voksne
Aftenarrangement: min. 30 personer – voksne

Frokost-og aftenarrangementer har en tidsramme på 5 timer /
herefter beregnes kr. 1.200,- pr. efterfølgende påbegyndt time –
aftenarrangementer slutter dog altid senest kl. 24:00!

Bestil i god tid, da vi har mange reservationer frem i tiden!