Om Torvet 19…

I 1800-tallet var der mange brændevinsbrænderier i Køge, da dette var et vigtigt aktiv for kornhandlerne, der som supplement kunne fremstille den tids brændevin

Det benyttede man sig også af på Torvet 19. Her havde ejerne nemlig indrettet en del af bygningen til brændevinsbrænderi. Korn var grundlaget for fremstilling af brændevinen – og biproduktet, den såkaldte Mask, var egnet som foder til køerne, der opholdte sig i gården.

Toldvæsnet kunne i 1869 oplyse, at der dette år blev fremstillet 431.000 potter brændevin i Køge – og til de knap 3100 indbyggere, var der mange beværtninger, hvor man kunne slukke tørsten… – og det fortsætter den dag i dag!